Wspólnie z Metro Warszawa zapraszamy do rozwiązania quizu wiedzy o najbardziej znanym budynku w Warszawie.

Rozwiąż quiz