Prośba o dostęp do danych

Jeżeli chcesz sprawdzić, jakie dane o Tobie zostały zapisane w serwisie Okno na Warszawę, wpisz swój mail poniżej. Odeślemy Ci informację o tych danych i będziesz mogła/mógł zdecydować, czy zachować je, czy usunąć z naszej bazy danych.

[wpgdprc_access_request_form]